Pagrindinis dėmesys – kokybei

1995 metais bendrovė atestuota Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijoje. Jai suteiktos teises:

  • atlikti bendruosius statybos darbus,
  • vidaus ir išorės vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimą gyvenamuose ir negyvenamuose pastatuose,
  • kultūros paveldo statinių tvarkybą,
  • susisiekimo komunikacijų įrengimą  – keliai (gatvės), privažiuojamieji geležinkelio keliai ir atšakos ir kiti transporto statiniai,
  • statyti hidrotechninius statinius.

Bendrovė turi leidimą statyti padidinto pavojingumo objektus.

Bendrovės devizas „Kokybė yra ne viskas, bet viskas be kokybės yra niekas“.

2002 m. įdiegta ir veikia integruota kokybės, aplinkos apsaugos ir profesinės sveikatos ir saugos vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005/AC:2009 ir  LST 1978:2009 (BS OHSAS 18001:2007) standartų reikalavimus.

2009 m. „Konsolė“ yra įrašyta į potencialių NATO konkursų dalyvių sąrašą.

Bendrovė yra Statybininkų asociacijos, Klaipėdos pramonininkų asociacijos, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų narė.

Bendrovė  dalyvauja labdaringoje veikloje, paremia sporto, meno, religines, mokyklų bendruomenes.