UAB Konsolė dalyvauja JP projekte

Trumpas JP projekto aprašymas -

JP projektui skyrimo datos -

Įgyvendinant JP projektą, suplanuotos veiklos ir rezultatai -

Informacija apie gautą Europos Sąjungos finansavimą -